RAZARAJUĆI ZDRAVSTVENI ODGOJ

Do kada – razarajući zdravstveni odgoj?

Jesu li dogme “sustav” koji treba određivati odgoj i obrazovanje djece i mladeži? Koliko daleko crkvena indoktrinacija želi i može ići možemo si samo zamisliti. Takozvanom “narodu crkve” sveukupnost dogmi najvećim dijelom je nepoznata. Crkveni vjernici najčešće poznaju samo mali broj dogmi i vjerskih obveza, pri čemu mnogi ne razlikuju što je dogma a što crkvena zapovijed. Dogme su izjave o nekom sadržaju katoličke vjere koje su vjerske obveze. Crkvene zapovijedi su naprotiv pravila crkvenog života. Obveza znači: ja “moram” živjeti po određenim pravilima.

RAZARAJUĆI ZDRAVSTVENI ODGOJ
Preslikajmo to sada u fanatično zalaganje vrha Katoličke crkve da dokine zdravstveni odgoj netom uveden u školama. Treba li se sustav odgoja i obrazovanja ubuduće usklađivati sa vjerskim obvezama? Treba li sve što nosi ime građansko – simbol ljudske slobode – zamijeniti sa “katoličko” što je simbol vjerskih obveza i pravila življenja.
Trebaju li demokracija i ljudska prava za koja se zalaže sav napredan svijet ustuknuti pred kultnom crkvenom ideologijom, koja sebe želi prikazati u novom ruhu. Štiti li Katolička crkva, u svom nastojanju da ukine trenutni model zdravstvenog odgoja, djecu i mladež ili možebitni svoj vjekovni strogo ustrojen “moralni” pogled na svijet?
Izvođenje nekolicine roditelja na Trgu, po već poznatom scenariju “događanje naroda”, je očito samo igrokaz za tvrdnju crkve o 90 % njenih vjernih sljedbenika. Do kad ćemo čekati da ministar Jovanović tu predstavu preseli u sakralne objekte. Čini se, dok su na snazi međudržavni ugovori Republika Hrvatska – Sveta stolica.

Udruga David

(743)

Print Friendly, PDF & Email

Facebook komentari

komentara